پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


شرح وظایف کارشناس امور بالین دانشکده پرستاری و مامایی مستقر در بیمارستان

·         دریافت برنامه های کارآموزی و کارورزی  در هر نیمسال از مدیران گروه های آموزشی و ارائه به مربیان آموزشی

·         گزارش دهی وضعیت امور بالینی به مدیران گروه های آموزشی ومعاونت آموزشی دانشکده

·         پیگیری و هماهنگی برنامه قطعی آموزش بالینی دانشجویان با بیمارستانها و مراکز بهداشت

·         هماهنگی با مدیران گروه ها در مورد استفاده ازمحیط های آموزشی مناسب برای کارآموزی در عرصه

·         هماهنگی جهت بازدید مدیران گروه های آموزشی و مدیریت دانشکده از واحد های مختلف آموزش بالینی

·         گزارش مشکلات به مدیران آموزشی و معاونت آموزشی دانشکده

·         ایجاد تعامل بین مدیران پرستاری و مراکز بهداشتی با معاونت آموزشی طی ترم تحصیلی

·         ارائه پیشنهادات در جهت ارتقاء کمی و کیفی شرایط آموزش بالینی به معاونت آموزشی و مدیران گروه های آموزشی

·         بررسی نحوه تشکیل برنامه های کارآموزی در بالین

·         گزارش غیبت دانشجویان به مدیران گروه های آموزشی

·         ثبت غیبت دانشجویان و گزارش اسامی افرادی که غیبت بیش از حد دارند به مدیران گروه های آموزشی  

·         همکاری در تهیه لوازم مورد نیاز کارآموزی بالینی (گزارش موارد به مسئولین ،تقاضای تهیه ...... )

·          هماهنگی، پیگیری امور رفاهی مربیان و دانشجویان از طریق مراکز آموزشی درمانی

·         دریافت،ثبت، توزیع و بایگانی مستندات آموزشی

·         در اختیار قرار دادن سر فصل آموزشی برای اساتید کارآموزی و مدیران پرستاری

·         جمع آوری فرم های ارزشیابی دانشجویان و اساتید و انعکاس به گرو ههای آموزشی

·         پیگیری و هماهنگی جهت آشنایی دانشجویان جدید الورود با محیط های آموزشی ، اعضاء هیات علمی ، مدیریت بیمارستان و مقررات بیمارستان از طریق مراکز درمانی آموزشی

·         نظر سنجی از دانشجویان در پایان هر بخش و اعلام نتایج به مدیران گروه های آموزشی

·         هماهنگی جهت شرکت دانشجویان در کنفرانسهای علمی و ژورنال کلاب ها

·         هماهنگی در مشارکت اعضاء هیات علمی در برگزاری کنفرانسهای هفتگی ،ژورنال کلاب ها و تنظیم برنامه زمانی

·          پیگیری امور مربوط به قرارداد مربیان بالینی حق التدریس

·         تکمیل و تحویل فرم جبرانی کارآموزی و کارورزی به دانشجویان متقاضی

·         نظارت بر پوشش حرفه ای دانشجویان دانشکده در بالین مطابق مقرارت آموزشی

 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved