پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتبرنامه عملیاتی مرکز توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

1394 تا 1396

دانلود فایل برنامه عملیاتی مرکز توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی 


مرکز
EDO دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک

به نام خدا

دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک با هدف ارتقای کیفیت آموزش در رشته های پرستاری و مامایی و به منظور بالا بردن دانش و کارآیی اعضای هیات علمی ودانشجویان دانشکده، فعالیت خود را در راستای سیاست های وزارت متبوع و تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه (EDC) آغاز نموده است.

دفتر توسعه آموزش با هدف ارتقای کیفیت آموزش در چهار حیطه برنامه ریزی، ارزشیابی، پژوهش در آموزش و دانش پژوهی و رشد و بالندگی اعضای هیات علمی تشکیل و بر اساس شرح وظایف معین و تعامل با مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی فعالیت خواهد نمود .

رسالت

دفتر توسعه آموزش در راستای رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، باید در جهت ارتقای کیفیت آموزش دانشکده حرکت نموده و به عنوان بازوی کمکی هدایت و هماهنگی فرایندهای آموزشی در دانشکده، وظایف خود را به انجام رساند. بدین منظور ارتقای کیفی فرآیندهای یاددهی - یادگیری و ایجاد انگیزه در افراد دست اندرکار آموزش در دانشکده پرستاری و مامایی با هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد، برای ارائه خدمات سلامت با کیفیت متناسب با نیازهای جامعه از اهم رسالت های این دفتر می باشد.

فلسفه

دفتر توسعه دانشکده با مشارکت فعالانه و ایجاد روحیه همکاری در افراد، فضای مناسبی را برای رشد اساتید و دانشجویان فراهم می‌سازد. 

چشم‌انداز

دفتر توسعه آموزش دانشکده درنظر دارد، مرکز EDOدانشکده رتبه اول را در حیطه‌های آموزشی در سطح دانشگاه علوم پزشکی اراک کسب نماید.

 

اهداف و وظایف

بر اساس ماده 4 آئین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و دفاتر توسعه آموزش  و نحوه تعامل آنها در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب دویست و یکمین جلسه مورخ 18/12/1388 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، شرح وظایف دفاتر توسعه عبارتند از:

1.       همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

2.       همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرآیندهای آموزش در دانشکده

3.       ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

4.       ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرآیند یاددهی – یادگیری، اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشکده

 به منظور دستیابی به اهداف ذکر شده، محورهای کلی وظایف دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک به شرح زیر درنظر گرفته شده است:

    توانمندسازی و آموزش مداوم اساتید:

ü        نیازسنجی از اساتید

ü        برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشیی مرتبط با روش های نوین تدریس (نظری و بالینی)

ü        برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با روش های نوین ارزشیابی (نظری و بالینی)

ü        برگزاری سایر دوره های آموزشی مورد نیاز اساتید

ü        پیشنهاد و همکاری در تهیه منابع مورد نیاز اساتید و دانشجویان

       برنامه ریزی آموزشی:

ü        مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در تدوین طرح درس (نظری و بالینی)

ü        پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای طرح درس (نظری و بالینی)

ü        مشارکت در ارزشیابی و اجرای طرح درس

ü         ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس

 ارزشیابی:

ü        نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی

ü        پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی

ü        بررسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی

ü        مشارکت در بازنگری فرم های ارزشیابی و ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی

ü        تهیه بانک اطلاعاتی CV اساتید و به روز نمودن آنها در پایان هر ترم تحصیلی

ü        ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی دانشجویان (نظری و بالینی)

ü        مشارکت و همکاری در انجام ارزشیابی درونی

  پژوهش در آموزش:

ü        تهیه فهرست اولویت های پژوهش در آموزش

ü        همکاری در انتخاب عناوین مرتبط با پژوهش در آموزش

ü        همکاری در تهیه پروپوزال های مرتبط با پژوهش در آموزش

ü        پیگیری و همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی مرتبط با پژوهش در آموزش

ü        تهیه بانک اطلاعاتی در زمینه پژوهش های صورت گرفته

سایر وظایف:

ü        ارتباط منظم با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

ü        تشکیل جلسات منظم اعضای دفتر توسعه آموزش هر ماه یک بار

ü        بررسی پیشنهادات ارائه شده توسط اساتید و مسئولین

ü        تهیه فرم های مورد نیاز

 برنامه عملیاتی مرکز EDO دانشکده پرستاری و مامایی در سال تحصیلی  95-1394

هدف کلی:

توسعه و ارتقاء کمی و کیفی آموزش در دانشکده پرستاری و مامایی

اهداف اختصاصی:

1- افزایش توانمندی اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی

2- ارتقای سطح آگاهی و مهارت دانشجویان دانشکده در زمینه های مختلف علمی

3- تکمیل کادر نیروی انسانی و منابع آموزشی مرکز توسعه آموزش دانشکده

4- ارتقای روش های آموزشی و ارزشیابی تئوری و بالینی دانشجویان و اساتید

استراتژی های هدف اختصاصی اول:

1-1 تشکیل کارگاه های آموزشی در جهت توانمندی اساتید

1-2  تشکیل دوره های آموزشی غیر حضوری ویژه اساتید

1-3 مشارکت با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه جهت بررسی طرح درس اساتید

استراتژی های هدف اختصاصی دوم:

2-1 تشکیل کارگاه های آموزشی در جهت ارتقا سطح علمی و مهارتی دانشجویان

2-2 تشکیل دوره های آموزشی غیر حضوری ویژه دانشجویان

2-3 سازماندهی کمیته مشورتی دانشجویی

2-4 برنامه ریزی برای تشکیل کارگاه های آموزشی اجباری بر اساس سرفصل دروس وزارت بهداشت

 استراتژی های هدف اختصاصی سوم:

3-1 ایجاد بانک اطلاعات اساتید همکار مرکز

3-2 ایجاد بانک اطلاعات منابع آموزشی سخت افزاری و نرم افزاری

استراتژی هدف اختصاصی چهارم:

4-1 اصلاح فرم های ارزشیابی بالینی دانشجویان

4-2 تشکیل کارگاه های روش های آموزش بالینی برای مربیان حق التدریس

  

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved