پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
اعضاء هیات علمی گروه پرستاری ( فن، داخلی جراحی، ویژه ) 

ردیف

نام و نام خانوادگی

درجه علمی

رتبه علمی

آدرس CV

1

دکتر کبری راهزانی

دکترای تخصصی پرستاری

دانشیار

CV

2

دکتر داود حکمت پو

دکترای تخصصی پرستاری

دانشیار

CV

3

احمد رضا عابدی

کارشناس ارشد پرستاری

مربی

CV

4

کوروش رضایی

کارشناس ارشد پرستاری

مربی

CV

5

هادی جعفری منش

کارشناس ارشد پرستاری

مربی

CV

6

محمد گلی طالب

کارشناس ارشد پرستاری

مربی

CV

7

مهدی هرورانی

کارشناس ارشد پرستاری

مربی

CV

 8

محبوبه خسروانی

کارشناس ارشد پرستاری

مربی

CV

 

 کارشناس گروه: خانم الهه خدادادی ( کارشناس ارشد پرستاری داخلی - جراحی )

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved