پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


وظایف شورای تحصیلات تکمیلی
 
Ø      انجام کلیه وظایف مندرج در آیین نامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری در دانشکده.
Ø      نظارتبر نحوه اجرای برنامه های درسی و فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری.
Ø      تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی.
Ø      تعیین دروس کمبود و جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری.
Ø      ارزشیابی اساتید، بررسی کیفیت آموزشی ( نظری، عملی) دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشکده و ارائه راهکارهای ارتقاء کیفیت.
Ø      بررسی شرایط و سوابق تحصیلی استادان جهت تدریس و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری.
Ø      نظارت بر مراحل اجرایی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری.
Ø      تدوین آیین نامه اجرایی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در چهارچوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی.
Ø      تصویب عناوین و طرح پیشنهادی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری.
Ø      دریافت و نظارت بر گزارش مکتوب هر سه ماه پیشرفت کار پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد.
Ø      مطالعه ابزار جمع آوری داده های مربوط به پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد جهت تعیین اعتبار ابزار
Ø      رسیدگی به مشکلات دانشجو در مرحله نگارش پایان نامه و تدوین راهنمای نگارش پایان نامه 
Ø      تعیین اعضاء هیأت داوران برای شرکت در جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ودکتری.
Ø      بررسی و پیشنهاد تأسیس رشته و دوره های تکمیلی جدید به دانشگاه.
Ø      برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی پس از نظرخواهی از گروه های مجری و ارائه آن به دانشگاه.
Ø      بررسی و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده به شورا. 
Ø      طرح و رسیدگی به مشکلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد ودکتری.
Ø      موافقت با فرصت تحصیلی اضافی/ مرخصیتحصیلی/ مهمان شدن دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در چهارچوب آیین نامه آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی و ارسال آن به دانشگاه جهت طرح در شورای آموزشی.
Ø      هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای توانمندسازی دانشجویان ( word، پاورپوئینت، اخلاق در پژوهش و ...)
Ø      بررسی و نیازسنجی درخصوص خرید دستگاههای مشترک گروههای تحصیلات تکمیلی (Scaner، کامپیوتر ، پرینتر ، CDهای آموزشی، وسایل کمک‌آموزشی و غیره)
Ø      تعیین استاد راهنما جهت هدایت تحصیلی دانشجویان
Ø      بازنگری برنامه محتوایی دروس کارشناسی ارشد هر 5-3 سال یکبار توسط گروههای آموزشی
Ø      تعیین نوع زبان خارجی مورد قبول برای ورود به دوره دکتری.
Ø      تعیین استاد راهنمای تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در بدو ورود.
Ø      تعیین زمان برگزاری آزمون جامع، هیأت داوران و نظارت بر اجرای آن.در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved