پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 
                                                                                                                                  

مسئول اساتید مشاور

سرکار خانم پوران  وروانی فراهانی

مدرک تحصیلی کارشناس ارشد پرستاری کودکان CV

تلفن: 8-34173503  - 086
داخلی 342
آدرس: اراک - میدان بسیج ( سردشت ) - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)  دانشکده پرستاری و مامایی - طبقه دوم بال آبی

کدپستی 6941-7-38481

پست الکترونیک
 mahfarahani313@gmail.com    
varvani.p@arakmu.ac.ir

مسئول استادان مشاور، یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده یا دانشگاه است که وظیفه برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای استادان مشاور را بشرح ذیل بر عهده دارد:

1.      پیشنهاد انتصاب استاد مشاور به اداره آموزش و معاونت آموزشی از بین اعضاء واجد شرایط
2.      نظارت بر نحوه فعالیت استادان مشاور
3.      تقسیم دانشجویان بین استادان مشاور قبل از انتخاب واحد هر نیمسال تحصیلی
4.      تحویل گرفتن برنامه حضور استادان مشاور در هر نیمسال تحصیلی و اطلاع رسانی آن به اداره آموزش
5.      جمع بندی فرم گزارش عملکرد تکمیل شده توسط استادان مشاور و ارسال به معاونت آموزشی
6.      جمع بندی نتایج ارزیابی عملکرد استادان مشاور که توسط دانشجویان انجام شده است و ارسال به معاونت آموزشی
7.      نیاز سنجی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی استادان مشاور
8.      برنامه ریزی جلسات ماهانه با استادان مشاور و معاونت آموزشی
 9.  اطلاع رسانی کلیه آیین نامه ها و مقررات مربوط به اساتید مشاور
 
برگرفته از آیین نامه استاد راهنمای تحصیلی، شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
مورخ 22/2/88

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved