پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 
اعضاء شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی
ردیف
نام و نام خانوادگی
درجه علمی و رشته
رتبه علمی
1
دکتری  تخصصی پرستاری
استادیار
2
خانم دکتر مهتاب عطارها
دکتری تخصصی بهداشت باروری
استادیار
3
خانم دکتر شراره خسروی
دکتری  تخصصی پرستاری
استادیار
4
خانم دکتر کبری راهزانی
دکتری تخصصی پرستاری
استادیار
5
خانم دکتر محبوبه سجادی
دکتری  تخصصی پرستاری
استادیار
6
آقای دکترداود حکمت پو
دکتری تخصصی پرستاری
دانشیار
7
دکتری  تخصصی بهداشت باروری
استادیار
8
کارشناس ارشد پرستاری
مربی
9
کارشناس ارشد پرستاری
مربی
10
آقای دکتر احمد رضا عابدی
دکتری  تخصصی پرستاری
استادیار
11
خانم دکتر نازی نجات
دکتری تخصصی پرستاری
استادیار


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved