پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 
ایمیل اساتید دانشکده پرستاری و مامایی
(ترتیب الفبای فارسی)
1
اکبری ترکستانی ، نعیمه
 
nakbari@arakmu.ac.ir
2
بیاتی، اکرم
 
a.bayati@arakmu.ac.ir
3
جدیدی ، علی
 
jadidi@arakmu.ac.ir
4
جعفری منش ، هادی
 
jafarimanesh@arakmu.ac.ir
5
حکمت پو، داود 
  
Dr_Hekmat@arakmu.ac.ir 
6
خسروی ، شراره
khosravi@arakmu.ac.ir
7
داود ابادی، معصومه
 
davoodabadi@arakmu.ac.ir
8
راهزانی، کبری
Dr.rahzani@arakmu.ac.ir
 
9
رضایی ، کورش
 
k.rezaei@arakmu.ac.ir
10
سید زاده اقدم، نفیسه
 
seyedzadeh.n@arakmu.ac.ir
11
                شمسی خانی،سهیلا       
shamsikhani@arakmu.ir
 
12
صادقی ، هاجر
 
h.sadeghi@arakmu.ac.ir
13
عابدی، احمد رضا
 
       Abedi.a@arakmu.ac.ir
14
عسگری ، پروانه
 
p.asgari@arakmu.ac.ir
15
عطارها، مهتاب
 
m.attarha@arakmu.ac.ir
 
16
فرمهینی فراهانی، مولود
 
mfarmahini@arakmu.ac.ir
17
گل آقایی، فرزانه
 
golaghaei@arakmu.ac.ir
18
گنجه ، فاطمه
 
gangeh@arakmu.ac.ir
19
مطوری ، پگاه
 
matourypour@arakmu.ac.ir
20
نارنجی، فرشته
 
narenji@arakmu.ac.ir
21
نجات، نازی
 
nejat@arakmu.ac.ir
22
وروانی فراهانی، پوران
 
varvanif@arakmu.ac.ir
23
وکیلیان، کتایون
 
Dr.Vakilian@arakmu.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved