پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
برنامه کارگاه های دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی 

عناوین کارگاه های توانمندسازی برای اعضاء هیات علمی 

ردیف

نام کارگاه

کد کارگاه

گروه هدف

تاریخ برگزاری

1

استانداردهای کشت میکروبی

941021

اعضای هیئت علمی و مربیان آموزشی

21/10/94

2

جستجوی متون علمی

941028

اعضای هیئت علمی و مربیان آموزشی

28/10/94

3

روش های ارزشیابی بالینی

941106

اعضای هیئت علمی و مربیان آموزشی

6/11/94

4

روش های آموزش بالینی

941105

اعضای هیئت علمی و مربیان آموزشی

5/11/94

5

کارگاه احکام شرعی در مراقبت های درمانی

950318

اعضای هیئت علمی و مربیان آموزشی

18/3/95

6

کارگاه گرامر زبان انگلیسی

950518

اعضای هیئت علمی و مربیان آموزشی

18/5/95


عنوان کارگاه توانمندسازی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

ردیف

نام کارگاه

کد کارگاه

گروه هدف

تاریخ برگزاری

1

خدمات مبتنی بر شواهد

950227

دانشجویان کارشناسی ارشد

27/2/95

2

ایمنی بیمار

940903

دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری

3/9/94

3

کنترل عفونت در بیمار و بیمارستان

940917

دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری

17/9/94

4

کنترل عفونت در بیمار و بیمارستان

940918

دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری

28/9/94

5

مهارت های ارتباطی

940910

دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری

10/9/94

6

ارتقای کیفیت خدمات

940928

دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری

28/9/94

7

حاکمیت بالینی

940929

دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری

28/9/94


عنوان کارگاه توانمندسازی دانشجویان سطوح کارشناسی :

ردیف

نام کارگاه

کد کارگاه

گروه هدف

تاریخ برگزاری

1

اصول تفسیر الکتروکاردیوگرام و آریتمی های قلبی

940931

دانشجویان کارشناسی پرستاری

29/9/94

2

زایمان فیزیولوژیک

950206

دانشجویان کارشناسی

6/2/95

3

احیا قلبی و ریوی بزرگسالان

950307

دانشجویان کارشناسی

7/3/95

4

احیا قلبی و ریوی بزرگسالان

9503014

دانشجویان کارشناسی

14/3/95

5

کاربرد داروها و تجهیزات ترالی اورژانس

940809

دانشجویان کاردانی فوریت پزشکی

9/8/94

6

آموزش مهارت های تزریقات

940816

دانشجویان کاردانی فوریت پزشکی

16/8/94

7

زایمان فیزیولوژیک

940823

دانشجویان کارشناسی مامایی

23/8/94

8

احیا نوزادان

940824

دانشجویان کارشناسی مامایی

24/8/94

9

هموویژیلانس

940826

دانشجویان کارشناسی مامایی

26/8/94

10

تفسیر ABG و VBG

940827

دانشجویان کاردانی فوریت پزشکی

27/8/94

11

زایمان فیزیولوژیک

940824

دانشجویان کارشناسی مامایی

7/9/94

12

احیاء نوزادان

940823

دانشجویان کارشناسی مامایی

7/9/94

13

احیا بزرگسالانBLS

940907

دانشجویان کارشناسی مامایی

7/9/94

14

احیا بزرگسالان و کودکانBLS

940916

دانشجویان کارشناسی مامایی

16/9/94
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved